Kỹ năng sinh tồn – Trải nghiệm kỹ năng trong rừng sâu tại khu du lịch Bản Rõm

Kỹ năng sinh tồn – Trải nghiệm kỹ năng trong rừng sâu tại khu du lịch Bản Rõm

Hoạt động trải nghiệm kỹ năng sinh tồn là một trong những tải nghiệm cần thiết đối với các bạn học sinh hiện nay. Thay vì cho các bé làm quen với điện thoại, Ipad thì bố mẹ, nhà trường cần cho các bé làm quen với các hoạt động dã ngoại ngoài trời để …