Hướng dẫn đăng ký phương pháp khấu trừ thuế GTGT cho doanh nghiệp mới

Hướng dẫn đăng ký phương pháp khấu trừ thuế GTGT cho doanh nghiệp mới

Tất cả doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức sản xuất, kinh doanh đều cần nộp thuế GTGT theo quy định. Đây là nghĩa vụ thuế quan trọng mà doanh nghiệp mới hay cũ đều cần tuân thủ với nhà nước. Hoạt động kê khai thuế hàng tháng bằng phần mềm kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập cần được thực hiện chính xác, đúng quy định.

Đăng ký phương pháp khấu trừ thuế GTGT là một nghiệp vụ quan trọng mà kế toán viên cần thực hiện cho doanh nghiệp mới. Chia sẻ dưới đây sẽ hướng dẫn đăng ký khấu trừ thuế GTGT và những quy định liên quan cho các doanh nghiệp mới.

Quy định về áp dụng khấu trừ thuế GTGT cho doanh nghiệp

Hoạt động kê khai và đóng thuế GTGT là yêu cầu bắt buộc của các doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập. Phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Các quy định về áp dụng khấu trừ thuế GTGT mà kế toán viên cần lưu ý:

 • Đơn vị kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân… Bán hàng với doanh thu trên 1 tỷ/ năm.
 • Doanh nghiệp tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.
 • Đơn vị nước ngoài liên kế với doanh nghiệp Việt nam, thực hiện các hoạt động khai thác, thăm dò dầu khí. Doanh nghiệp Việt năm đăng ký kê khai thuế khấu trừ.

Các doanh nghiệp tự nguyện áp dụng khấu trừ thuế GTGT nên có chênh lệch số thuế GTGT đầu vào và đầu ra chênh lệch không nhiều hoặc không phải đóng thuế GTGT. Cụ thể áp dụng với các doanh nghiệp sau:

 • Đơn vị, doanh nghiệp có mức thuế GTGT đầu ra là 0%, tức đơn vị không cần kê khai tính thuế GTGT có thể đăng ký khấu trừ thuế.
 • Đơn vị không chịu thuế GTGT như trồng trọt, nông nghiệp, dịch vụ bảo hiểm, tín dụng… Không phát sinh thuế GTGT phải nộp.
 • Đơn vị kinh doanh thương mại, với thuế GTGT đầu vào và đầu ra tương đương, lợi nhuận thấp, thì mức thuế GTGT là không đáng kể.
 • Đơn vị hoạt động mua tài sản cố định với hóa đơn trên 1 tỷ đồng.

Công thức tính thuế GTGT = Thuế GTGT đầu ra – thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ.

Trong đó: 

 • Thuế GTGT đầu ra bán ra bằng số hàng hóa bán ra ghi trên hàng hóa. Công thức: Thuế GTGT đầu ra = giá tính thuế x thuế suất.
 • Thuế GTGT đầu vào ghi trên hóa đơn đã tính thuế. Công thức: Thuế GTGT đầu vào = giá thanh toán – giá tính thuế. Với Giá tính thuế = Giá thanh toán/ (1+ thuế suất).

Cách đăng ký phương pháp khấu trừ thuế GTGT

Việc đăng ký phương pháp khấu trừ thuế chỉ áp dụng cho những doanh nghiệp mới có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/ năm. Doanh nghiệp trong điều kiện áp dụng muốn đăng ký khấu trừ thuế GTGT cần lưu ý thông tư 93/2017/TT/BTC:

 • Doanh nghiệp muốn đăng ký phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ thì làm tờ khai theo mẫu 01/GTGT, mẫu 02/GTGT gửi đến cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp đăng ký phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp làm tờ khai theo mẫu 0.3/GTGT và mẫu 04/GTGT đến cơ quan thuế.

Nhà nước có những chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Phương pháp khấu trừ thuế GTGT có lợi cho doanh nghiệp, được nhiều đơn vị lựa chọn. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký đúng quy định để được hưởng quyền lợi.

Phần mềm kế toán tại https://sme.misa.vn/63432/8-cong-viec-ke-toan-cua-mot-doanh-nghiep-moi-thanh-lap-can-lam/ được thiết kế linh hoạt, với những tính năng cơ bản hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập thực hiện nghiệp vụ kế toán hiệu quả, chính xác.